You are here

Address:  Puxi / Pudong
Contact:  021-6282 1762
Address:  K11 Art Mall, Minhang, Xuhui
Contact:  3250 9103, 400 920 1286
Address:  Minhang, Hongqiao, Xuhui
Contact:  021 6221 8078, 6406 9658, 6472 0288
Address:  Puxi / Pudong
Contact:  186 2178 1281
Address:  99 Madang Lu
Contact:  021 2330 2288
Address:  213 Chengjiaqiao Brand Lu, Changning
Contact:  137 0188 8103
Address:  Nanjing Xi Lu: 3/F, 81 Jiangning Lu (near Nanyang Lu)
Contact:  157 2135 2048
Address:  Xuhui; Lianyang Center; Changfeng Center;Lujiazui Center
Contact:  021-6481 0608
Address:  Xuhui, Jing'an, Pudong
Contact:  021 6415 1623, 021 5403 0011, 021 3639 7368, 021 6217 0791, 021 6837 5550
Address:  Pudong, Puxi
Contact:  021 6277 8778
Address:  ICONX West Bund Skate Park: 3399 Longteng Ave Xuhui
Contact:  021-5410 8570
Address:  /
Contact:  137 0168 5893
Address:  /
Contact:  139 1812 8067
Address:  /
Contact:  021-6406 6757
Address:  888 Hua Shan Lu
Contact:  131 6261 6359
Address:  Summit Club House, Wulumuqi Zhong Lu, Lane 99 Suite B106 
Contact:  021 5403 9916
Address:  Shanghai Stadium, 666 Tian Yao Qiao Lu, Xujiahui
Contact:  021-6422 6012
Address:  207 HangXi Road
Contact:  15026556459
Address:  Jing'an
Contact:  021 54037802, 021 6333 7535, 021 5383 8957
Address:  Jinqiao, Jing'an
Contact:  021 6247 7377
Address:  Xuhui, Jing'an
Contact:  6415 1623 (Xuhui), 6240 1506, 6837 5550 (Jing'an)
Address:  458 Dagu Road(near Shimen Yi Road)大沽路458号(近石门一路).
Contact:  021 6327 1193
Address:  IAPM mall, Middle Huaihai Road L6615;999 Middle Huaihai Road, (near Xiangyang Road) Contact Number
Contact:  021 5466 1266
Address:  Jingan, Middle Huaihai Road, Xuhui
Contact:  Jing'an: 021 5213 5778, Middle Huaihai Road: 021 5456 1318, Xuhui: 021 5403 6133.